Back to symbols

Royal Blue colored file. icon in PNG, SVG, JPG formats

Royal Blue

Royal Blue colored file.

SVG
PNG
JPG
Edit
notes, document, color, royal blue, file
Vecta

Related Symbols

Crimson colored document. icon in PNG, SVG, JPG formats

Crimson

Crimson colored document.

SVG
PNG
JPG
Edit
notes, document, color, crimson
Vecta

Crimson

Bittersweet colored document. icon in PNG, SVG, JPG formats

Bittersweet

Bittersweet colored document.

SVG
PNG
JPG
Edit
notes, document, color, bittersweet
Vecta

Bittersweet

Gray colored document. icon in PNG, SVG, JPG formats

Gray

Gray colored document.

SVG
PNG
JPG
Edit
notes, document, color, gray
Vecta

Gray

Crimson colored file. icon in PNG, SVG, JPG formats

Crimson

Crimson colored file.

SVG
PNG
JPG
Edit
notes, document, color, crimson, file
Vecta

Crimson

Request for symbols
PNG JPG